Skip Navigation Links
publikované dňa: 29.11.2017

Z rannej rosy spektra farieb,
z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne
po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia.
Nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia kroky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.


Niet väčšieho šťastia v živote rodičov, ako zovrieť do svojho náručia malé, zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na svete, ako je žiara detských očí. Najtajnejším želaním každej matky, je mať dcéru – dcéru, ktorá by sa v starobe starala o svojich rodičov, pomáhala im a bola im priateľkou. Syna by som chcel – tajne vzdychne zasa otec. Syna, ktorý by nosil otcovo meno, pokračoval by v jeho práci. Tieto tajné želania sa však rozplynú vo chvíli, keď rodičia začujú prvý plač. Rovnako sa teší otec i matka.

Vítanie detí do života je významnou udalosťou nielen pre samotných rodičov, rodinných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa stali svedkami takejto radostnej udalosti. Dňa 25. novembra priniesli pozvaní rodičia svoje deti do zasadačky Obecného úradu, aby boli ako noví občania našej obce slávnostne privítaní do života.

Natália Nosková, nar.24.11.2016
Bria Hrušecká, nar.5.1.2017
Samuel Móro, nar.11.2.2017
Adam  Velický, nar.24.2.2017
Nina Bilovská, nar.31.3.2017
Klára Kotvanová, nar.24.4.2017
Ester Petrlová , nar. 25.5.2017
Timea Pekarovičová nar.17.6.2017
Aneta Houdková, nar.2.8.2017
Pavol Ludaš, nar.29.7.2017
Tobias Brabec, nar.28.9.2017

Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Terézia Kučerová, ktorá zaželala prítomným všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí. Detičky a ich rodičov prišli potešiť aj deti z miestnej Materskej školy spolu s pani učiteľkami, ktoré prítomným zaspievali pesničky a zarecitovali básničky. Rodičia zložili slávnostný sľub,  podpísali sa do kroniky obce a prevzali si malý darček. Uvítanie bolo ukončené prípitkom na zdravie všetkých prítomných. Dúfame, že na tento slávnostný okamih si rodičia uchovajú pekné spomienky.