Skip Navigation Links
publikované dňa: 31.12.2018

V roku 2018 sa v našej obci udialo veľa pekných akcií ale sa aj porobilo kopec prác a rekonštrukcií. V prvom rade treba vyzdvihnúť rekonštrukciu kostola a zvonice. Počas leta sa uskutočňovali práce na kostole. V prvom rade bola natretá a zrekonštruovaná  plechová strecha. Táto práca bola zo všetkých asi najkomplikovanejšia, pretože práce prebiehali skúsenými robotníkmi na lanách. Potom prišla na rad fasáda kostola, ktorej bola zvolená farba v žltom a šedom tóne. V poslednom rade bol obnovený plot okolo celého kostola. Bolo treba opraviť celý základ plotu a osadený bol nový moderný kovaný plot, ktorý celú rekonštrukciu dotvoril. A tak sa kostol môže pýšiť novým šatom, ktorý vidno už na ďaleko pri vstupe do obce. Celá suma rekonštrukcie bola vyčíslená na sumu cca  13 tisíc eur a financovaná bola zbierkami, ktoré sa uskutočňovali v kostole, milodarmi, vlastnými zdrojmi kostola a dotáciou z obce.  

                        

Ďalšou rekonštrukciou, ktorá sa v obci počas roka urobila, bol nový šat zvonice. Natretá bola strecha a okná a urobená bola tiež nová fasáda a taktiež bolo upravené okolie zvonice. Táto rekonštrukcia bola vyčíslená na cca 3 tisíc eura financovaná bola dotáciou z obce a vlastnými zdrojmi evanjelickej cirkvi.

                                        

V neposlednom rade treba spomenúť rekonštrukciu chodníkov v časti Kopanice a to od domu číslo 2 až po uličku k cintorínu. Počas prác boli odstránené staré chodníkové kocky (ktoré sa využijú v iných častiach obce), zrovnaný bol celý terén, osadené nové obrubníky a následne položené dlažobné kocky. Táto rekonštrukcia bola potrebná z dôvodu zlého stavu pôvodného chodníka.