Skip Navigation LinksRoot    Samospráva    Komisie

Komisia finančná, rozpočtová a správy obecného majetku:
Predseda:
Mgr. Veronika Masaryková

Členovia:

  
Komisia ochrany životného prostredia a výstavby:
Predseda:
Igor Prošvic

Členovia:
Jozef Baránek
Karol Hlúpik
Viktor Klemon
 
Komisia sociálna:

Predseda:
PHDr. Elemír Foltýn

Členovia:

Komisia kultúry, športu a ochrany verejného poriadku:
Predseda:
Jana Nízka

Členovia:
Ing. Adriana Brožková
Andrej Irša