Skip Navigation LinksRoot    Samospráva    Komisie

Komisia finančná, rozpočtová a správy obecného majetku:
Predseda:
Mgr. Veronika Masaryková

Členovia:
Jolana Veselská
Ing. Eva Vašečková

Komisia ochrany životného prostredia, výstavby a 
rozvoja územného plánovania:

Predseda:
Igor Prošvic

Členovia:
Jozef Baránek
Karol Hlúpik
Viktor Klemon
Pavol Krištofík
Marek Belko
Komisia sociálna, starostlivosti o občanov a ochrany verejného poriadku:
Predseda:
PhDr. Elemír Foltýn

Členovia:
Alena Hlubocká

Komisia mládeže, vzdelávania, kultúry a športu:
Predseda:
Jana Nízka

Členovia:
Ing. Adriana Brožková
Andrej Irša
Mgr.Veronika Masaryková

Komisia ochrany verejného záujmu:
Predseda:

Jolana Veselská
Členovia:
Marek Belko
PhDr.Elemír Foltýn
Alena Hlubocká
Mgr.Veronika Masaryková
Jana Nízka
Igor Prošvic