Skip Navigation LinksRoot    Kvetinové dni
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 18.4.2018
publikované dňa: 28.2.2018
Návratku treba  zaslať na email: ObecKatov@centrum.skInformácie ohľadom Kvetinových dní  len v pondelok a stredu u Ing. Vašečková. tel 034/6682703 Dôležité pokyny:  Predajca zašle celú vyplnenú návratku !!! Obcou mu bude pridelený požadovaný počet miest. Od pridelenia miesta je povinný do 7 dní...
publikované dňa: 9.1.2018
Oznamujeme záujemcom o predaj na Kvetinové dni 2018, že  Kvetinové dni sa uskutočnia dňa  12.5.2018 a návratky  narezerváciu predajného miesta sa budú prijímať  od 1. marca 2018.  Do tejto doby nebudú prihlášky na predajné miestaakceptované.Bližšie informácie ohľadom Kvetinových dní + návr...