Skip Navigation Links
publikované dňa: 14.1.2019

Oznamujeme záujemcom o predaj na Kvetinové dni 2019, že  Kvetinové dni sa uskutočnia dňa  11.5.2019 a návratky  na rezerváciu predajného miesta sa budú prijímať  od 1. marca 2019.  Do tejto doby nebudú prihlášky na predajné miesta akceptované.

Bližšie informácie ohľadom Kvetinových dní + návratky budú zverejnené  na stránkach obce  od 27.02.2019.

Ďakujeme za pochopenie.