Skip Navigation LinksRoot    Samospráva

Vedenie obce

Obecné zastupiteľstvo

Komisie

Samostatná referentka OcÚ

Meno a priezvisko: Ing.Ivana Chrenková
Telefón:  034/ 668 2703