Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Informácie    Aktivity MŠ - interné
                      Plán aktivít v šk. roku 2019/2020

Termíny sa upresnia v priebehu roka podľa aktuálnej ponuky a záujmu rodičov.
                   SEPTEMBER
- adaptácia detí na nové prostredie
- záujem o anglický krúžok a zumbu
-ZRPŠ
- hypoterapia, návšteva Kopčany
- zber papiera
- 26.09. Deň mlieka v MŠ
- deň mobility v MŠ (do škôlky pešo, alebo na bicykli)

                      OKTÓBER
- návšteva u Ovocinára v Skalici - Deň jablka (21.10.)
- vystúpenie Mesiac úcty k starším - Jednota dôchodcov, Senior dom Terézia, DD v Holíči,
,, Babičky v MŠ“(návšteva)“
- turistická vychádzka - ,, Rozlúčka s letom“ ( okolie Kátova)
– šarkaniáda OCÚ Kátov a Únia žien Kátov
- 16. 10. Svetový deň výživy – zdravá výživa v MŠ
- koncert ,,Ja som dobrý remeselník“, rod. Hlbockých (alebo podľa ponuky)
- účasť na výtvarných súťažiach ( Dúhový kolotoč, alebo podľa ponuky)
- výlet vlakom do stanice Kúty, návšteva
- týždeň detskej tvorivosti (výrobky z prírodnín), návšteva rezbára p. Iršu

                    NOVEMBER
- výrobky z tekvíc a prírodnín ( výstava v MŠ)
- divadelné predstavenie ( podľa ponuky)
– 4.11. - Deň materských škôl na Slovensku
- bruslenie na štadióne v Skalici (podľa možností a ponuky)

                     DECEMBER
- bruslenie
– vianočná výzdoba - vystúpenie – Mikuláš v MŠ a Obci Kátov
- Vianočná pošta (pozdravy opusteným seniorom – pohodovo.sk)
- Vianočná besiedka – s rodičmi
- Vianočné posedenie – zamestnanci

                      JANUÁR
- zimná olympiáda
- divadelné predstavenie
– spoločná sánkovačka, zimné hry na šk. dvore

                     FEBRUÁR
- súťaž ,,Vesmír očami detí“
- Opička Kika a Mirabilis – spolupráca s CPPP a P Holíč ( stimulačný program pre deti v MŠ)
- prednáška pre rodičov o pripravenosti detí na ZŠ
- karneval v MŠ, fašiangy

                      MAREC
- vystúpenie na výročnej schôdzi Jednoty dôchodcov v obci
- divadelné predstavenie – podľa ponuky
- veľkonočné tvorivé dielne – s rodičmi
- mesiac knihy, návšteva knižnice
- depistáž v MŠ (predškoláci)
- súťaž ,, Vráťme knihy do škôl“ – učasť
- Svetový deň vody (22.03.) – tématické akcie
- fotenie na tablo a ku Dňu matiek
- Veľkonočné dielničky – spolupráca s Úniou žien a kultúrnou komisiou obce

                        APRÍL
- návšteva bylinkovej záhrady v Holíči
- návšteva hasičov, polície v MŠ
- návšteva prenosného planetária
- návšteva prvej triedy - zápis do I. triedy
- tematická vychádzka – zážitkové učenie (22.04.- Deň Zeme)

                         MÁJ
- 03.05. Svetový deň mlieka ( zvýšený príjem mliečnych výrobkov v MŠ)
- 09.05. vystúpenie Kvetinové dni
- zápis detí do MŠ
- Deň matiek, Deň rodiny
- účasť na Hrkálke
– účasť na Blahovej notečke
- výlet Rozprávková plavba loďou z prístavu Hodonín ( alebo podľa ponuky)

                           JÚN
- meranie zraku v MŠ ( sponzor Mudr. Tokošová Phd.)
- MDD – Tarzánia Skalica, celodenný výlet
- účasť na Indiánskom dni v Skalických horách
- sokoliari v MŠ
- Rozlúčka so škôlkou, predškoláci