Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Aktuality
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 17.2.2020
Dieťa a hra sú pojmy, ktoré neodmysliteľne patria k sebe. Vživote dieťaťa je hra odrazom jeho vedomostí, zážitkov askúseností získaných z poznávania okolitej spoločnosti. Vporovnaní s inými ľudskými vlastnosťami sa vyznačujespontánnosťou, iniciatívnosťou, dobrovoľnosťou, citovýmzainteresovaním, predstavivosťou a kreativitou.Čím ...
publikované dňa: 17.2.2020
publikované dňa: 5.2.2020
Korčuľovanie na ľade patrí medzi špeciálne pohybové zručnosti, pri ktorýchdieťa potrebuje špeciálne pomôcky, teda korčule.Naša materská škola korčuľovanie v súčasnej dobe zaraďuje do svojejvzdelávacej ponuky, lebo má podmienky na túto športovú aktivitu, t. j.možnosť korčuľovania sa na zimnom štadióne v Skalici.Cieľom tejto pohyb...
publikované dňa: 27.1.2020
Aj v našej  materskej škole vedieme deti k ochrane fauny a flóry. Deti vedia, že vtáčiky sú na tom v zime veľmi zle. Preto sme sa rozhodli, že im budemepomáhať. Vyrobili sme jednoduchú búdku  a zavesili na strom. Deti každý deňpri pobyte vonku do nej nachystajú dobroty ako sú slnečnicovésemienka, guľôčky z rôznych...
publikované dňa: 26.12.2019
Vianoce - čas lásky, pokoja a radosti. To je charakteristika tých najkrajších dní v roku. Dní naplnených očakávaním, radosťou a láskou. V utorok 17. decembra bol v našej Materskej škole deň ,,D" na ktorý sa  deti veľmi tešili a ich očká žiarili radosťou a šťastím.  Bol to deň kedy sa konala Vianočná besiedka. Zišl...
publikované dňa: 17.12.2019
Naša MŠ má spoluprácu so ZŠ Školská v Holíči.Preto keď sme dostali pozvanie na vianočné vystúpenie radi sme ho prijali. Tento rok bolo namotívy rozprávky  Perinbaba.Vystúpenie sa nám páčilo a bolo odmenené veľkým potleskom. Spolu sme si nakoniec dobrezatancovali a navštívili aj prvákov z našej škôlky, ktorí túto ZŠ navštevu...
publikované dňa: 14.12.2019
Prípravy na vianočné sviatky vrcholia a tak aj deti z našej škôlky sa nane usilovne pripravujú. V útorok ich čaká veľká udalosť, vianočnábesiedka. Do škôlky prídu všetci rodičia, starí rodičia a tak chystajúpre nich aj nejaké sladké prekvapenie.Pani kuchárka deťom zamiesila cesto a ostatné už robili sami. Vaľkali,vykrajovali, na...
publikované dňa: 12.12.2019
V stredu 11.12.2019 navštívilo našu MŠ mobilné planetárium.V programe Zo zvietkami vo vesmíre sa snažilo deťom zrozumiteľnou formou rozprávky vysvetliťzákladné javy astronómie – ako sa volajú najznámejšie súhvezdia alebo prečo v meste nemôžemepozorovať hviezdy a veľa, veľa nového.Zajac, Krtko, Ježko a Sova sú štyria zvierací kam...
publikované dňa: 9.12.2019
Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš...Aj do našej materskej školy  6.12.2019 zavítal Mikuláš. A neprišiel sám. S kamarátom čertom saopäť po roku vrátili do škôlky, aby sa presvedčili, či deti nezabudli na sľuby, ktoré im pred rokom dali.Jeho príchod je stáročná tradícia. V postave Mikuláša, čerta a anjela sa skrývajú rozpráv...
publikované dňa: 2.12.2019
Každý z nás si praje to, aby keď dieťa ráno opustilo domov, bolo celý deň v bezpečí a večer sa vrátilo domov šťastné a zdravé. Ako rodičia svoje deti od narodenia ochraňujeme i vzdelávame... Keď však príde čas, a ten zvykne „priletieť raketovou rýchlosťou“, dieťa nastúpi do škôlky. Tam ich ochraňujú a&nb...
publikované dňa: 1.12.2019
V utorok 26.11.2019 deti materskej školy Kátov navštívili II ZŠ v Holíči. V rámcispolupráce so ZŠ v Holíči deti z Kátova dostali pozvanie na športovo –pohybové dopoludnie v telocvični pod názvom „ Zdatný predškolák“. Detizvládli všetky náročné športové disciplíny: skákanie vo vreci, preliezanie,podliezanie, gymnastickú akrobaciu...
publikované dňa: 26.11.2019
Opäť po nejakom čase zavítalo Divadlo Teatro Neline do našej škôlky. Tento kráts predstavením , ktoré sa volalo Uštrikovaná rozprávka.Deti boli prekvapené, aké krásne postavičky niekto uplietol z obyčajnej vlny. Bola torozprávka o psíčkovi a mačičke ako piekli tortu, upratovali si zašpinenú podlahu, ako u nichhorelo a aj o tom, ...
publikované dňa: 6.11.2019
Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok Všetkých svätých, na ktorý 2. novembra nadväzuje deň  Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.Úlohou materskej školy je oboznamovať deti s tradíciami a sviatkami, vnímať ich a rozumieť ich podstate.V tomto veku je najlepším učením zážitková forma ...
publikované dňa: 5.11.2019
Deň MŠ na Slovensku si pripomíname 4. novembra.Jeho cieľom je podporiť význam, poslanie a opodstatnenie materskej školy v živote dieťaťa.Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu/SV OMEP/ vznikla myšlienka usporiadať Deň MŠ Na Slovensku.Špecifikum MŠ je: ,,vyučovať malé deti tak, že ani nevedia...
publikované dňa: 4.11.2019
V štvrtok 31.októbra sa uskutočnil v Mš Halloween. Deti spolu s pani učiteľkami boli v maskách.Celý deň sa tancovalo, zabávalo a hrali sa hry.
publikované dňa: 30.10.2019
28.10.2019 sme mali v našej materskej škole milú návštevu. Pozvali sme bývalú pani učiteľku,paniStehlíkovú, ktorá v tejto škole voľakedy učila, k nám na návštevu, aby deťom porozprávala niečo málozo svojho života.Ona pozvanie prijala a tak vznikla jedna pekná akcia. Okrem rozprávania prečítala deťom rozprávkuz knihy Jozefa Pavlo...
publikované dňa: 29.10.2019
Október je mesiac úcty k starším. Deti z našej  materskej školy si každoročne pripravia programa svojimi básňami, piesňami a tancom potešia nielen svoje babičky a deduškov,ale vystupujú aj naviacerých podujatiach.Ukážky z vystúpení detí: Kátov - vystúpenie pre Jednotu dôchodcovHolíč - Domov dôchodcovHolíč – Senior dom ...
publikované dňa: 24.10.2019
Poslaním predškolského zariadenia je výchova a vzdelávanie detí v útlom veku a vštepovanie imzákladných morálnych vlastností, ako je aj úcta k starým rodičom a spoluobčanom.Preto sme dňa  23.10.2019 usporiadali pre naše babičky a deduškov na znak vďaky a úcty besiedku.Kultúrny program plný básní, piesní a tancov bol poďakov...
publikované dňa: 21.10.2019
21. október je deň jablka.Podstatná myšlienka tohto dňa spočíva v tom, aby človek nikdy nezabudol, že jablko predstavujesymbol fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.Jablko sa na Slovensku stalo aj iným symbolom – boja proti rakovine a inšpiráciou zdravéhoživotného štýlu.Naša MŠ je zapojená do projektu Zdravé ovocie a do MŠ ...
publikované dňa: 18.10.2019
Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnilamnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckýmprejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami. Práveslovenskej ľudovej hudbe a  nástrojom sa venujú manželia Hlbocký.Na v...
publikované dňa: 17.10.2019
Niečo je guľaté, niečo je hladké,niečo je štipľavé, niečo je sladké.Hrášok je guľatý, fazuľa hladká,cesnak je štipľavý, mrkvička sladká.V oblasti kognitívneho vývinu si deti v materskej škole osvojujú nové poznatky a získavajú novévedomosti a zručnosti. V mesiaci október v rámci pobytu vonku pozorovali jesennú prírodu,poznávali ...
publikované dňa: 17.10.2019
Pekné jesenné dopoludnie v rámci pobytu vonku využili deti aj na vytvorenie takýchto krásnychveľkých tekvicových strašidiel. Okrášlili si s nimi nielen školský dvor ale aj vchod od našej materskejškoly. Veselo sa pritom zabávali, usilovne pracovali a využívali svoju tvorivosť a fantáziu.Pozrite sa ako sa im podarili. 
publikované dňa: 15.10.2019
Ktože sa to vyškiera, pozrite sa hore,pestrí obri z papiera, je ich plné more.Povoľ motúz zmotaný, vyletujú šarkany,okaté a zubaté, v maľovanom kabáte.Krásne počasie a príjemný vetrík ten správny čas na púšťanie šarkanov.Dňa 12.10.2019 sa konala na školskom dvore Šarkaniáda – spoločná akcia Materskej školy Kátova Únie žien Kátov...
publikované dňa: 11.10.2019
Spolupráca  CPPPa P v Holíči a  MŠ V Kátove pokračuje aj v tomto školskom roku. V týchto dňochpráve prebieha preventívny program Opička Kika sa učí byť lepšou. Jeho cieľom je rozvíjať sociálnu,emocionálnu a kognitívnu úroveň detí hrou, zážitkovým učením, prostredníctvom čítania príbehova vypracúvaním pracovných listov,...
publikované dňa: 25.9.2019
Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanouOrganizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako zvýšiť povedomie detía upozorniť ich na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre nich.Tento deň prebehol aj v našej M...
publikované dňa: 23.9.2019
Pohybová aktivita má rôzne podoby. Cieľ je však len jeden – byť zdravý. Preto sa deti a kolektívzamestnancov z našej MŠ zapojili aj tento rok do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehalv dňoch od 16.9. – do 21.09.2019.Pohyb je súčasťou našich každodenných aktivít. Každý deň v tomto týždni bol zameraný na určitú športovú činno...
publikované dňa: 23.9.2019
V tomto šk. roku sa v našej MŠ podarilo vymeniť koberce do obidvoch tried.Jeden sme získali vďaka projektu a ten druhý nám zakúpila obec. Rozhodli smesa preto , že aj my pomôžeme a staré nepotrebné koberce len tak nevyhodímeale darujeme pre zvieratká do útulku. Na základe výzvy sa k nám pripojilia prispeli aj rodičia. Nazbieralo...
publikované dňa: 15.9.2019
V našej MŠ máme vytvorená interný projekt, ktorý je zameraný na zdravý životný štýl. V rámci tohtoprojektu realizujeme rôzne aktivity, ktorých cieľom je upevnenie telesného i duševného zdravia, apestovanie zdravého životného štýlu.Jednou z takýchto aktivít bolo pozorovanie výroby zdravého šalátiku k obedu. Deti sa dozvedeliz čoh...