Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Ďakujeme

 

Poďakovanie patrí  všetkým, ktorí  podporili Mš svojou prácou alebo finančnou pomocou.