Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 26.5.2020
publikované dňa: 24.4.2020
KLASICKÉ A HALOGÉNOVÉ ŽIAROVKY:- veľmi ľahká je likvidácia klasických, halogénových a reflektorových žiaroviek,lebo ich môžete vyhodiť do zmiešaného odpadu, teda do odpadkových košov a popolníc.ŽIARIVKY, LED ŽIAROVKY:- u ostatných svetelných zdrojov je poterebné byž obozretný. Výbojky, LED žiarovky, lineárne žiarivky, kompa...
publikované dňa: 31.3.2020
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov)
publikované dňa: 11.3.2020
publikované dňa: 27.2.2020
publikované dňa: 27.1.2020
Zasadnutia OZ na rok 202025.02.202021.04.202023.06.202008.09.202010.11.202008.12.2020Stretnutia ku Kvetinovým dňom budú zvolávané samostatne, v prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie!!!
publikované dňa: 28.6.2019