Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 27.2.2020
publikované dňa: 20.2.2020
publikované dňa: 17.2.2020
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0021/002187/00218789-1.mp3?fbclid=IwAR2Rod8m4ROgy9atkwg7LGorcMT64mVJMs4MwcxtWpo97m97GsdMw-bvwGc
publikované dňa: 7.2.2020
Vážení občania,plastové vrecia na separovaný odpad na rok 2020 (na papier 1 rola na plasty 1 rola),si možete prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín.
publikované dňa: 27.1.2020
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- poľnohospodárov MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- nepoľnohospodárske aktivity:
publikované dňa: 27.1.2020
Zasadnutia OZ na rok 202025.02.202021.04.202023.06.202008.09.202010.11.202008.12.2020Stretnutia ku Kvetinovým dňom budú zvolávané samostatne, v prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie!!!
publikované dňa: 17.12.2019
mailová adresa na doručenie delegačných listov členov OkVK:                           ocu-katov@stonline.sk
publikované dňa: 6.11.2019
Termín parlamentných volieb bol stanovený na 29.februára 2020.
publikované dňa: 28.6.2019