Skip Navigation LinksRoot    Hlavná stránka
zobraziť aj neaktuálne
publikované dňa: 31.3.2020
MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov ( okrem poľnohospodárov)
publikované dňa: 30.3.2020
Vážení občania,naša spoluobčianka pani Lucia Pálková sa rozhodla,v tejto ťažkej situácii, pomôcť rizikovým občanom z našejobce (seniorom) a to tak, že im urobí nákup, pokiaľ im honemá kto zabezpečiť. Pre nákupný zoznam si príde k Váma nákup Vám dovezie až domov, samozrejme za dodržaniaprísnych hygienických podmienok.Ak máte o tú...
publikované dňa: 29.3.2020
Vyhradený čas na nákup pre seniorovs účinnosťou od 30. marca 2020 až do odvolaniaV záujme ochrany zdravia ľudí  a prevencie šírenia koronavírususú predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleninya predajne drogériepovinné umožniť v dňoch pondelok - sobotav čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.vstup iba osobám nad 65 ro...
publikované dňa: 29.3.2020
Upozorňujeme občanov, aby použité jednorazové rúškaa rukavice nehádzali do vriec so separovaným odpadom, ale abyich zabalili do igelitového vrecka a dávali do komunálnehoodpadu.Za pochopenie ďakujeme!
publikované dňa: 20.3.2020
Vzhľadom na vzniknutú situáciu Vám s poľutovaním oznamujeme, že podujatie„Kvetinové dni – Kátov 2020“ sa v tomto roku ruší.
publikované dňa: 12.3.2020
OBEC KÁTOV   Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID19ana základe odporúčania Krízového štábu Obce Kátovvydávam   nariadenie starostky  č. 1/2020   S platnosťou od 12.3.2020 až do odvolania   ·sa rušia všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizovanéalebo spoluorganizované s obcou a p...
publikované dňa: 11.3.2020
publikované dňa: 11.3.2020
publikované dňa: 27.2.2020
publikované dňa: 17.2.2020
http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0021/002187/00218789-1.mp3?fbclid=IwAR2Rod8m4ROgy9atkwg7LGorcMT64mVJMs4MwcxtWpo97m97GsdMw-bvwGc
publikované dňa: 27.1.2020
Zasadnutia OZ na rok 202025.02.202021.04.202023.06.202008.09.202010.11.202008.12.2020Stretnutia ku Kvetinovým dňom budú zvolávané samostatne, v prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie!!!
publikované dňa: 28.6.2019