Skip Navigation Links
publikované dňa: 17.12.2019

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka, počas ktorých sa zrejme každému naplní srdce radosťou, lebo sa neoddeliteľne spájajú so spomienkami na detstvo, s rodinou, láskou a priateľstvom, sú oslavou dobra a krásy, pokoja a lásky medzi ľuďmi.

Ku vianočnému času patria aj vianočné koncerty, ktoré nám v adventnom čase prinášajú milé potešenie. A tak sme jeden mali aj v našej obci. V kostole sv. Imricha nám 15. decembra zahrali a zaspievali členovia skupiny Vinohrad zo Skalice. I keď bol koncert troška netradičný o to bol krajší. Kostolom zneli krásne piesne, ktoré prítomných určite potešili v tomto predvianočnom čase.

Blížiace sa sviatky pohody signalizovala aj vôňa vareného vína a chutného občerstvenia zo zasadačky obecného úradu, kde sa konala vianočná výstava. Pre návštevníkov bolo pripravených veľa výrobkov, ktoré si mohli zakúpiť, ako voňavé pečivo, výrobky z papiera, aranžmány, pletené výrobky a ručne robené výrobky z kameňa a kovu.

 Tradičné vianočné zvyky, ktoré často dodnes dodržiavame, vytvárajú most zo súčasnosti až do ďalekej minulosti, k našim kultúrnym koreňom. Sadáme si spolu k prestretému stolu a pod vyzdobený stromček, počúvame vianočnú hudbu, vzájomne sa obdarúvame. To všetko nám pripomína vianočné sviatky nášho detstva.