Skip Navigation Links
publikované dňa: 27.1.2020

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- poľnohospodárov

 MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov- nepoľnohospodárske aktivity: