Skip Navigation Links
publikované dňa: 20.3.2020

Vzhľadom na vzniknutú situáciu Vám s poľutovaním oznamujeme, že podujatie

„Kvetinové dni – Kátov 2020“ sa v tomto roku ruší.