Skip Navigation Links
publikované dňa: 12.3.2020

OBEC KÁTOV

 

Vzhľadom na súčasnú situáciu vo vzťahu k vírusu COVID19ana základe odporúčania Krízového štábu Obce Kátovvydávam

 

nariadenie starostky  č. 1/2020

 

S platnosťou od 12.3.2020 až do odvolania

 

·sa rušia všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizovanéalebo spoluorganizované s obcou a posúvajú sa na neurčito

·sa rušia všetky aktivity a podujatia v materskej škole,  zariadeniach a areály MŠ

·upravujú sa úradné hodiny na Obecnom úrade v Kátove, odporúčame obyvateľom využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu, úradné hodiny v nasledovných dňoch  a  v nasledujúcich časoch:

  • ·v pondelok od 8:00 do 11:30 hod.
  • ·v stredu od 8:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:30
  • ·v piatok od 8:00 do 11:30

·odporúčame súkromným osobám obmedziť organizovaniešportových, kultúrnych a spoločenskýchpodujatí, na ktorých sa zúčastňujeviac účastníkov

Nariadenie starostky nadobúda účinnosť od12. marca2020.

 

V Kátove dňa 11.3.2020

 

Ing. Ivana Chrenková

                    starostka obce Kátov