Skip Navigation Links
publikované dňa: 17.12.2019

mailová adresa na doručenie delegačných listov členov OkVK:

                           ocu-katov@stonline.sk