Skip Navigation Links
publikované dňa: 27.1.2020

Zasadnutia OZ na rok 2020

25.02.2020

21.04.2020

23.06.2020

08.09.2020

10.11.2020

08.12.2020

Stretnutia ku Kvetinovým dňom budú zvolávané samostatne,

v prípade potreby bude zvolané mimoriadne zasadnutie!!!