Skip Navigation LinksRoot    Informácie o obci    Pôvod názvu obce

PÔVOD NÁZVU OBCE A CHOTÁRNE NÁZVY

Výklad názvu obce Kátov nie je jednoznačný. Povesť hovorí, že pôvodne boli v Kátove postavené dva domy. V jednom z nich, v blízkosti vrchu dodnes nazývaného Šibenica, býval kat so svojimi pomocníkmi, v druhom rybár, ktorý vykonával aj prácu prievozníka cez rieku Moravu. Podľa tohto výkladu je názov obce odvodený od zamestnania kata.
 Iný výklad názvu obce hovorí, že súvisí s názvom germánskeho kmeňa Kvádov, ktorí obývali toto územie pred príchodom Slovanov. Ďalší názor zasa vychádza zo základu slovesa kátiti, kácati, z čoho by vyplývalo, že obec vznikla na mieste vyklčovaného lesa.

 Zaujímavé a starobylé sú aj názvy jednotlivých častí chotára obce. Odrážajú dominanty a tvary terénu, hospodárske skutočnosti, trvalé alebo predchádzajúce porasty, ale aj spoločenské a kultúrne javy: Pod šibeňicú, U starého mosta, Baráki, Za štrekú, U kríža, Na písku, Pode vŕbama, U včelína, U trúbi, Struški, Kúti, Svatojánki, Pokrajňíki, Preschodňíki, Chvoňica, Dolini, Jami, Ňifki, Táhané, Vrchovini, Žlépki, Pláňavi, Záhradi, Lúčki, Staré, Tálki, Panskí les, Zelňice, Višňovce, Topolské, Novini, Nové, Rúbaňice, Očov, Paďelki, Holupské, Hríchovice, Svaťina.  Markovské.

PhDr. Mária Zajíčková