Skip Navigation LinksRoot    Profil verejného obstarávateľa

Obec Kátov

908 49 Kátov č.41

IČO: 00 309 605

DIČ: 2021065728

Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, exp.Skalica, Kráľovská ul.

Číslo účtu: 2601587002

Kód banky: 5600

IBAN:SK45 5600 0000 0026 0158 7002