Skip Navigation LinksRoot    Informácie o obci    Prvá písomna zmienka

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O OBCI A VÝVOJ JEJ NÁZVU

Prvá známa písomná zmienka o obci s menom KATHO sa nachádza v  donačnej listine ( uloženej v Národnom archíve Slovenskej republiky) z roku 1392 , ktorou Stiborovi zo Stiboríc potvrdil Žigmund Luxemburský  majetky patriace k holíčskemu panstvu. Listina z roku 1452 definuje Kátov (KAATHO) ako majetok Pongráca zo Svätého Mikuláša, ktorý holíčske panstvo kúpil v roku 1444 od Gašpara Schlicka. V neskorších písomnostiach sa Kátov uvádza pod menom CATHOU, KATHO, v anabaptistických kronikách sa nazýva GÄTTE, GÄTA, v roku 1773 obec sa volala KATTO, KATOW, v roku 1808 KÁTTÓ, KÁTOW, roku 1863 sa vyskytuje pomenovanie KÁTOV, v roku 1877 – 1913 používali meno KÁTÓ a roku 1920 sa ustálil pre obec názov KÁTOV.

 V roku 2002 na druhom ročníku prebehli oslavy 610. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kátov. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila filatelistická výstava a používala sa aj príležitostná poštová pečiatka.

PhDr. Mária  Zajíčková