Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Informácie    Rada školy

PREDSEDA RŠ:               Kristína Petrovičová

PODPREDSEDA RŠ:       Marek Belko

ZAPISOVATEĽ:              Jolana Veselská

 

Za pedagogických zamestnancov Mš:             Kristína Petrovičová

Za nepedagogických zamestnancov Mš:         Andrea Filická

Za rodičov:                                                     Petra Laurová, Romana Svatíková

Zástupcovia za obec:                                      Marek Belko, Alena Hlubocká, Ing. Petra Štefková, PhD.,
                                                                      Jolana Veselská a PhDr. Elemír Foltýn