Skip Navigation LinksRoot    Materská škola    Informácie    Rodičovské združenie

Občianske združenie bolo založené v roku 2015 a jeho cieľom je pomôcť materskej škole Kátov prispievať deťom na výlety, hračky, darčeky či materiálne vybavenie do miestností t.j. na všetky hmotné i nehmotné veci, ktoré si odsúhlasia členovia OZ na členskej schôdzi. Obec Kátov je zriadovateľ MŠ. Primárne sa stará o zabezpečenie chodu materskej školy.

                                                             

KONTAKTY:

Predseda OZ:                   Ing. Petra Štefková, PhD.

Podpredseda OZ:            Ing.Adriana Brožková

Tajomník Oz:                    Drahotín Nosek

E-MAIL:                             oz.rap.ms.katov@gmail.com

ČÍSLO ÚČTU:                   IBAN SK 2875 0000 0000 4024 0232 99