Skip Navigation LinksRoot    Samospráva

Vedenie obce

Obecné zastupiteľstvo

Komisie

 

Samostatná referentka OcÚ

Meno a priezvisko: Ing.Eva Vašečková
Telefón:  034/ 668 2703