Skip Navigation LinksRoot    Informácie o obci    Znak obce

V znaku obce je  zamestnanecký motív a poukazuje na dávne zamestnania obyvateľov obce – rybárstvo a prievozníctvo. Na pečatidle z roku 1647 je čln s dvoma veslami, okolo ktorého je šesť hviezdičiek. V kruhopise čítame SIGILLVM PAGI KATOVIE. 1647. Odtlačok pečatidla je na písomnosti z roku 1777 v Štátnom oblastnom archíve Nitra. Aj pečatidlo datované rokom 1684 má v strede čln s dvoma veslami a siedmimi hviezdičkami okolo. V kruhopise je nápis SIGILLVM PAGI KATO. 1684. Otlačok pečatidla na listine z roku 1774 sa nachádza v ŠOA Nitra. Pečatidlo datované rokom 1816 má v strede čln s dvoma veslami, okolo ktorého je päť šesťcípych hviezdičiek. V kruhopise čítame: SIGILLVM + PAGI + KATO + 1816 + . Otlačok tohto pečatidla je na listine z roku 1850 v archíve rímsko-katolíckej fary v Holíči.
 Miestna samospráva v Kátove používa dnes znak obce, ktorý tvorí štít, v modrom poli ktorého je uprostred strieborný čln s dvoma veslami, okolo ktorého je  šesť zlatých  päťcípych  hviezdičiek. Výtvarný návrh spracoval A. Tomašovič z Interiéru Hlohovec v roku  2001 a bol schválený Heraldickou komisiou pri MV SR v roku 2002.  Symboly obce – znak, pečať a vlajku  používa  miestna samospráva.
 

PhDr. Mária Zajíčková