Novinky|

Informácie o bezpečnej likvidácii žiaroviek a žiariviek.

KLASICKÉ A HALOGÉNOVÉ ŽIAROVKY:
Veľmi ľahká je likvidácia klasických, halogénových a reflektorových žiaroviek, lebo ich môžete vyhodiť do zmiešaného odpadu, teda do odpadkových košov a popolníc.

ŽIARIVKY, LED ŽIAROVKY:
U ostatných svetelných zdrojov je poterebné byž obozretný. Výbojky, LED žiarovky, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky a úsporné žiarovky je púotrebné odovzdať do zberných miest k recyklácii (zberný dvor, obchody s elektrom). Je to z toho preto, lebo LED žiarovky obsahujú elektrické súčiastky a žiarivky malé množstvo ortute. Okrem ochrany prírody a zdravia zabezpečí recyklácia opätovné využitie jednotlivých materiálov, čím sa tiež šetria prírodné zdroje surovín.

Comments are closed.

Close Search Window