Materská škola|


Pokyny pre zákonných zástupcov vydané v súlade s pokynmi o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania materských škôl pre školský rok 2020/2021.

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk.roka 2020/2021, ktorý je uvedený nižšie, treba vyplniť a priniesť pri nástupe do Materskej školy, t.j. 02.09. 2020.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

Vitajte v materskej škole v školskom roku 2020/2021

 Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom detí, že nový školský rok sa začína

2.septembra 2020, t. j. v stredu.

Deti sa schádzajú do materskej školy od 6,30 hod.- do 8,00 hod. – max 8,15 hod. O 8,15 hod sa MŠ zamyká. Vyhlasovanie do 8,00 hod. na telefonnom čísle 6682702 alebo priamo u pani učiteľky v MŠ. Je potrebné priniesť vyplnené tlačivá- Dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti. Ak si ho nemôžete stiahnuť pani učiteľky Vám ho poskytnú v MŠ. Do 10- teho v mesiaci sa uhrádzajú poplatky za MŠ- školné (15€) a strava (28€), predškoláci (5€).
  
Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom,  poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.
 
Do MŠ treba deťom priniesť:

  1. prezuvky – papučky (nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom dieťaťa
  2. náhradné veci na prezlečenie – veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom,
  3. vankúšik s návlečkou,
  4. pohárik z umelej hmoty na pitný režim,
  5. náhradné rúško v skrinke,
  6. fľašu na pitný režim na školský dvor.

Prosím Vás, aby ste rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam. Kvôli pokračujúcim sprísneným opatreniam Vás prosím, aby deti privádzal len jeden dospelý, aby ste sa v MŠ zdržali čo najkratšie( do 5 minút) a dodržiavali hygienické opatrenia ROR. Pred nástupom do MŠ má mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a má ovládať základy stolovania. Dieťa už nesmie mať plienky (ani na spanie), cumeľ a malo by ovládať jedenie s lyžicou a pitie z pohára.

Všetky ostatné informácie Vám budú priebežne poskytované na tabuli oznamov v MŠ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close Search Window