Materská škola|

V našej materskej škole sa snažíme deťom vytvárať prostredie, ktoré im ponúka všelijaké príležitosti pre ich zdravý vývin a prípravu pred vstupom do ZŠ. Veľmi dobrú spoluprácu máme s pracovníčkami CPPPaP v Holíči. Každoročne u nás prebiehajú preventívne programy pod ich profesionálnym vedením. V tomto roku je to preventívny program Aby sme si rozumeli. Program je zameraný na vytváranie pozitívnej klímy v triede s podporou sociálno- emocionálneho rozvoja osobnosti dieťaťa. Nasledovné témy majú podobu dramatických hier a hrových aktivít, ktoré sú následne doplnené diskusiou a záverečným kreslením:
– atmosféra /klíma/ triedy
– stanovenie hraníc a pravidiel vo vzťahu
– empatia, otvorenosť, dôvera

Do spolupráce sú prizvaní aj rodičia prostredníctvom tzv. rodičovských kariet. Ide o krátke príbehy na čítanie deťom v domácom prostredí.
Jedno stretnutie má približne 50 minút, pričom priama aktivita s deťmi trvá pol hodiny a následne prebieha kreslenie s deťmi. Počet stretnutí je 5.
Deťom sa tento program veľmi páči a teší nás aj pochvala, že našu MŠ navštevujú samé šikovné deti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close Search Window