Materská škola|

Naša materská škola má vo svojom školskom vzdelávacom programe zameranie
na environmentálnu výchovu. Jej cieľom je viesť deti ku kladnému vzťahu k prírode,
poznávať ju a chrániť ju.
Snažíme sa v nich utvárať pocit zodpovednosti za životné prostredie. Tvoríme a uskutočňujeme
také činnosti, aby prírodu vnímali všetkými zmyslami.
V piatok 26.03.2021 sme s deťmi urobili brigádu na školskom dvore. Deti pomáhali
pri vysádzaní kvetín do hrantíkov, hrabali a okopávali bylinkovú záhradku, čistili priestor
okolo pieskoviska. Z vŕbových prútov sme vytvárali živý plot okolo zemegule.
Máme vysadené kríky a stromčeky, na ktorých deti pozorovali nové púčiky.
Rozprávali sme sa o tom, čo všetko treba robiť, ako sa o malé stromčeky starať
aby sme z nich mali úrodu. Deti poznávali jednotlivé druhy stromov a kríkov.
V predškolskom veku sú oveľa vnímavejšie a preto je dôležité formovať u nich
kladný vzťah k prírode, aby sme dosiahli pozitívny cieľ.

Comments are closed.

Close Search Window