OZNAM PRE RODIČOV – DOTÁCIE

Materská škola, Novinky

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a...
Čítaj viac → OZNAM PRE RODIČOV – DOTÁCIE

Indiánsky deň

Materská škola

Pekný program sa snažíme pripraviť pre deti, ktoré aj cez prázdniny navštevujú MŠ.Jeden taký sme mali pod názvom Indiánsky...
Čítaj viac → Indiánsky deň

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

Materská škola

29.júna bol pre našich predškolákov výnimočný deň. Museli sa rozlúčiť so škôlkou, lebo od septembra ich čaká škola....
Čítaj viac → ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

OBRATNÍČEK

Materská škola

V týždni od 21.6. do 25.6.2021 prebiehal v našej MŠ workshop Obratníček. Netradičný športový workshop, ktorý rozhýbe každé...
Čítaj viac → OBRATNÍČEK

DEŇ DETÍ

Materská škola

I keď oneskorene, ale predsa sa detičky dočkali oslavy svojho dňa detí a o to viac si ho užili....
Čítaj viac → DEŇ DETÍ

Motýlia záhrada

Materská škola

Naša materská škola je enviromentálne zameraná. To znamená, že posilňujeme u detí kladnývzťah k prírode a to...
Čítaj viac → Motýlia záhrada

OZNAM o otvorení MŠ

Bez kategórie, Materská škola

Oznamujem rodičom, že MŠ Kátov bude od pondelka 31.5.2021 znova otvorená. Riaditeľka MŠVlasta Bartošová...
Čítaj viac → OZNAM o otvorení MŠ

OZNAM

Materská škola

Rodičia,z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia Covid 19, nazáklade doporučenia RUVZ v Senici a po dohode so zdriaďovateľom bude...
Čítaj viac → OZNAM

FAREBNÝ TÝŽDEŇ

Materská škola

Papier je bielučký,farebné sú farbičky.Žltou kreslím slniečko,červenou zas jabĺčko,zelená je trávička,modrá – kvapka z...
Čítaj viac → FAREBNÝ TÝŽDEŇ

Keď semafor zabliká

Materská škola

Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.Oranžová svieti, pripravte sa deti!Iba farba zelená, voľnú cestu znamená. Dopravnú...
Čítaj viac → Keď semafor zabliká

Close Search Window