Materská škola, Novinky|

V mene všetkých detí chcem vysloviť veľké poďakovanie pánovi Kubicovi, ktorý je dedkom našej škôlkarky Sofinky Bujalovej za to, že nám oclébroval pieskovisko na dvore MŠ.
Ešte nový piesok, drevený obklad, prekrytie a úpravy okolia zabezpečí pani starostka a na jar sa už deti môžu hrať v novom, čistom a krásne upravenom pieskovisku.

Comments are closed.

Close Search Window