Materská škola|

Napriek tomu, že je Halloween na Slovensku ešte novým, neudomácneným javom, deti z
Materskej školy Kátov oslávili tento deň s veľkou parádou.
Účelom kreatívneho predpoludnia bolo nielen naplnenie edukačnej oblasti, ale tiež
ponúknutie mnohých zábavných momentov. Deti súťažili, tancovali, cvičili, hádzali, spievali –
no proste, krásne sa zabavili. Nuž, a aká by to bola zábava, keby sa nesúťažilo o množstvo
sladkostí. Odmena a diplom na pamiatku boli zaslúžené.
Žiadne z detí sa nenechalo zahanbiť ani čo sa týka výberu kostýmov, nakoľko si každý
priniesol svoje vlastné strašidelné oblečenie a nápaditú masku.
Nenechali sa zahanbiť ani pani učiteľky, ktoré materskú školu zase strašidelne vyzdobili.
Škoda len, že veľa kamarátov sa z dôvodu choroby nemohlo zúčastniť. Myslíme aj na nich
a keď vyzdravia určite si zase nejaké zaujímavé dopoludnie v našej škôlke pripravíme.
Oslava Halloweenu má svoje korene v USA a pôvodne jeho podstata vychádzala z keltského
sviatku, pripadajúceho na prelom októbra a novembra. Spája sa tiež so spomienkou na
všetkých zosnulých.

Comments are closed.

Close Search Window