Novinky|

PROSÍME VŠETKÝCH !

NEVYHADZUJTE DO TRIEDENÉHO ZBERU: použité striekačky, ihly, predmety kontaminované krvou a iný infekčný odpad.

Triedený zber ide na triediacu linku, kde sa ručne dotrieduje , nakoľko tento odpad je obzvlášť nebezpečný, pretože môže spôsobiť poranenie s následným vniknutím choroboplodných zárodkov do organizmu a preniesť vírusové, bakteriálne a parazitárne ochorenia, nie je možné aby sa tento odpad vyhadzoval do triedeného zberu.

Zaobchádzanie s odpadom zo zdravotnej starostlivosti si vyžaduje špeciálny prístup. Odpad, ktorý môže byť nebezpečný – kontaminovaný musí byť zbieraný v špeciálnych nádobách – kontajneroch so špeciálnym režimom.

Comments are closed.

Close Search Window