Novinky|

Od 13.4.(UT) do 16.4.2021 (PI) je na parkovisku oproti materskej školy pristavený kontajner pre objemný
odpad z domácností.

Môžete sem ukladať:
 starý nábytok a zariadenie,
 koberce,
 matrace,
 linolea,
 vane, umývadlá, WC, keramiku a iné.

!!! POZOR !!!
Do kontajnera nie je dovolené ukladať:
sklo, papier, kovy, nebezpečný odpad, autobatérie, pneumatiky, eternit,
elektroodpad, stavebný odpad, komunálny a biologický odpad!

Comments are closed.

Close Search Window