Materská škola|

Oznamujem zákonným zástupcom detí MŠ Kátov 155, že od pondelka 08.03.2021 bude prevádzka MŠ otvorená len pre rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce /t.j.
rodičia, ktorí obidvaja nemôžu vykonávať svoju prácu z domu/.

Riaditeľka po dohode so zriaďovateľom a z dôvodu toho, že nám to kapacitné a technické možnosti MŠ dovoľujú, môže prijímať aj deti, ktorých zákonný zástupca vykonáva home office.

Zároveň v pondelok t.j. 8.3.2021 pri príchode do MŠ budú zákonní zástupcovia podpisovať čestné vyhlásenie a musia mať negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní.
Naďalej platí, že ak máte nariadenú karanténu, ste povinní to oznámiť vedeniu MŠ a dieťa, ktoré s vami žije v spoločnej domácnosti zostáva automaticky s vami v karanténe podľa platnej legislatívy.

Odôvodnenie:
Na základe rokovaní predstaviteľov štátu, vedcov a odborníkov v dňoch 23. – 25. 2. 2021 bol predložený Návrh aktualizácie opatrení s cieľom zastaviť nárast hospitalizácií a spomaliť šírenie infekcie koronavírusu, ktorý bol prijatý vládou Slovenskej republiky uznesením č. 122 z 28. februára 2021. Jedným z opatrení bolo aj opatrenie na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti
zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“. Súčasne uznesením č. 123 z 28. februára 2021 boli prijaté aktualizované opatrenia podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na prijaté závery školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni umožňuje prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Zároveň špeciálne materské školy a materské školy pri zdravotníckych zariadeniach pokračujú v doterajšom režime.

Vlasta Bartošová, riad. MŠ Kátov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close Search Window