Novinky|

 Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.
 Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý,
prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
 Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má
povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.
  Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov.

Sčítať sa môžete:
 sami alebo s pomocou blízkej osoby využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.
 pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste v obci
 pomocou mobilného asistenta, ktorý navštívi domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility), teda počas prvých 2 týždňov doby sčítania zavolá na obec alebo call centrum.

Obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania obyvateľov, domov a bytov.

Prínos a význam sčítania – leták

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

Comments are closed.

Close Search Window