Materská škola|

Už sa blíži, už sa blíži Veľkonočný pondelok.
Už sa vajcia obliekajú do farebných košelok.

Vo štvrtok sme boli posledný deň v MŠ pred Veľkou nocou. Táto téma bola v posledných dňoch veľmi
aktuálna. Všetci sa na ňu chystáme a pripravujeme. Aj deti v MŠ sa o nej veľa rozprávali, naučili sa
básničky, rečňovanky, vinšovačky, kreslili a maľovali kraslice. Urobili sme si aj výzdobu a chlapci
vyšibali dievčatá, aby boli krásne a zdravé po celý budúci rok a za to od nich dostali čokoládové vajíčka.
Nezabudli ani na pani kuchárku, aby dobre varila a tetu Aďu, ktorá sa po dlhej chorobe konečne
vrátila, aby už bola zdravá.
Naše šikovné dievčatká tiež nachystali priania a pekne vystrojené v kroji sa vybrali s nimi potešiť,
pozdraviť a zaželať pekné sviatky aj našej pani starostke a všetkým zamestnancom na obecnom
úrade.
Spoločne za všetky deti a zamestnancov našej materskej školy Vám všetkým prajeme krásne a veselé
prežitie Veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

Vlasta Bartošová, riad. MŠ Kátov

Comments are closed.

Close Search Window