Zápisnice OZ

2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 17.2.2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.6.2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2011
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.11. 2011

2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.2.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.8.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 16.10.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 1.11.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 29.11.2012
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.12.2012

2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.9.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 9.10.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 24.10.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 20.11.2013
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.12.2013

2014
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2014
Zápisnica z OZ konaného dňa 6.11.2014
Zápisnica z OZ konaného dňa 15.12.2014

2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 5.2.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.4.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.6.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 3.9.2015
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.11.2015

2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 18.2.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.4.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 9.6. 2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 3.11.2016
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.12.2016

2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 26.1.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.2.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 6.4.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.6.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 11.9.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 2.11.2017
Zápisnica z OZ konaného dňa 7.12.2017

2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.3.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 24.5.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 21.6.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.10.2018
Zápisnica z OZ konaného dňa 10.12.2018

2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 22.1.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.3.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 21.5.2019
Správa Kultúrnej komisie k zápisnici z OZ 21.5.2019
Správa Komisie život. prostredia k zápisnici z OZ 21.5.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.6.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 14.8.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 1.10.2019
Zápisnica z mimoriadneho OZ konaného dňa 14.10.2019
Zápisnica z mimoriadneho OZ konaného dňa 26.11.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 11.12.2019
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.12.2019

2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 25.2.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 23.6.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.9.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 12.10.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 18.11.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 8.12.2020
Zápisnica z OZ konaného dňa 28.12.2020

2021

Zápisnica z OZ konaného dňa 22.2.2021

Close Search Window