Materská škola|

Prišiel čas oplatiť našim zvieracím pomocníkom starostlivosť o naše záhrady počas sezóny. V zimnom období sa trápia a je na nás, aby sme im toto ťažké obdobie pomohli prežiť. Navyše, čím lepšie sa o ne postaráme, tým viac sa odvďačia v ďalšom roku v záhrade.
Aj na školskom dvore našej MŠ máme veľa ovocných stromov. Preto sme vyrobili krásne búdky a každý deň budeme vtáčikov do nich nielen prikrmovať, ale aj
pozorovať. Takýmito aktivitami vedieme deti k starostlivosti o zvieratká, ohľaduplnosti, pomoci a zároveň im v rozhovoroch rozširujeme poznatky a vedomosti. Deti získavajú osobnostné, komunikatívne, sociálne a informačné kompetencie.

Comments are closed.

Close Search Window