Materská škola|

Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách priniesla mnohé zmeny, ktoré viac či menej ovplyvnili kvalitu a spôsob práce. Digitálne technológie využívame aj v našej materskej škole. Rozvíjajú informačné kompetencie, ale zároveň sa podieľajú na rozvoji všetkých ostatných (psychomotorických, osobnostných, sociálnych, komunikatívnych, učebných) kompetencií.
Interaktívna tabuľa je dotykovo-senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej prebieha vzájomná aktívna komunikácia medzi užívateľom a počítačom s cieľom zaistiť maximálnu možnú mieru názornosti zobrazovaného obsahu. Zahŕňa všetky možnosti názornosti a zároveň dáva priestor k uplatneniu interaktivity, vlastnej aktivity, ktorá je základom procesu učenia sa. Spätná väzba interaktívnej tabule umožňuje dieťaťu prežívať úspech z vlastnej činnosti a pozorovať vlastné
napredovanie v rozsahu i kvalite nadobudnutých informácií, čo ho môže povzbudiť k ďalšiemu učeniu. Vie reagovať na činnosť detí, dávať spätnú väzbu, napr. deti vyriešia úlohu, zadajú odpoveď a tabuľa potvrdí správnosť, resp. nesprávnosť ich odpovede.
Pomocou nej deti získavajú nové vedomosti hravou formou, napr: presúvaním, odkrývaním, doplňovaním, spájaním, alebo odkrývaním.
Pri práci s interaktívnou tabuľou motivujeme deti nebáť sa pracovať s digitálnymi technológiami a podporujeme všestranný a harmonický rozvoj detskej osobnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Close Search Window